Posúvame limity od roku 2007
Materské centrum Ladce
Sledujte Fb stránku MC MIMČO a príďte nás osobne navštíviť.
Sledujte Fb stránku MC MIMČO a príďte nás osobne navštíviť.
Tešíme sa na stretnutie s Vami i Vašimi deťmi.

MC MIMČO

Materské centrum MIMČO je občianske združenie pôsobiace v obci Ladce už od roku 2007. Vďaka podpore obce Ladce využívame priestory bývalých jaslí Materskej školy v Ladcoch. 

MIMČO sa stalo akýmsi ozajstným centrom, ktoré poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty,  deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov,

Hlavným poslaním Materského centra MIMČO je podporovať ideu materstva a rodičovstva. Rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež deťom učiť sa samostatnosti, sociálnym návykom a správnej komunikácií.

Materské centrum MIMČO vyplnilo medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existovala. Matky na materskej  dovolenke a deti do troch rokov dovtedy jednoducho nemali možnosti ani priestori žiť akýmsi “spoločenským životom”. Materské centrum je akoby šité na mieru práve tejto čoraz početnejšej skupine našej spoločnosti. No, samozrejme, centrum otvára čoraz častejšie svoju náruč aj ostatným, ktorí radi do jeho priestorov zavítajú. Svoje miesto si tu našli aj staršie deti, škôlkari, školáci, dospeláci.